PrestaShop

Разграничавали се био от натурална храна?

Разграничавали се био от натурална храна?


 Екологичните храни натрупват все по-голяма популярност и са достъпни не само в световния мащаб, но и у нас. Обаче това голямо многообразие от продукти, възникнали навсякъде по магазините поражда и въпроса: кои продукти наистина се явяват био храна и кои от тях са отчасти био?
Био храните нееднократно се свързват с най-малката приложимост на изкуствени или синтетични торове и пестициди. Обаче, за да придобият статут на законни био продукти, те трябва да отговарят на много изисквания.
Продуктите от животински произход е необходимо да притежават установен висок стандарт за грижа за животните и да се извършват системни прегледи за идеалното им здраве при ветеринар.

Животните е необходимо да бъдат отглеждани без инжектирането на всякакви растежни хормони или антибиотици, както и да се хранят с висококачествена екологична храна, без присъствието на неестествени хранителни добавки, изключение тук правят само солта и някои микроелементи.
За да могат да се нарекат био продуктите, които са от растителен произход, те трябва да се отглеждат при пълна липса на изкуствени или синтетични торове, като може да се използват само ограничено количество пестициди, които разбира се безвредни за нашето здраве. Те трябва да се отглеждат и пакетират на екологични чисти места и без употребата на биотехнологии за генно модифициране.
Всеки един продукт, който е готов за продан е необходимо да включва в състава си най-малко деветдесет и пет процента продукция, която да отговаря на нормите, за да може да се определи като био продукт.
Горепосочените норми и стандарти правят направата на такива продукти по-трудоемко и скъпо от стандартните, което довежда и до по-скъпата им цена.
За да не попаднете на продукти, които всъщност не са био, а се представят за такива, трябва да прочетете много внимателно на етикета и да се запознаете със съдържанието му.
Продуктите, които се обозначават като натурални не са еднозначни на био (екологичните) храни. Двете дефиниции не са равностойни – при натуралните продукти не се употребяват изкуствени хранителни добавки или оцветители и се обработват минимално с торове. При някои от тях също както при стандартното земеделие се употребяват и минимални количества пестициди.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code

Категории

Нови продукти

Промоции

Няма промоции в момента.

...................................